Aldes, uw partner voor ventilatie

De premies voor een ventilatiesysteem

Waarom zijn er premies voor ventilatie?

ij de renovatie van gebouwen is het belangrijk om een ventilatiesysteem C of D te voorzien. Waarom? Bij renovatie denken we er vooral aan om de woning (muren, dak, vloeren) beter te isoleren, en plaatsen we dubbele beglazing om warmteverlies te beperken. Maar deze isolatie heeft ook een invloed op de luchtkwaliteit. Het gebouw is inderdaad meer luchtdicht en er is minder uitwisseling van binnen- en buitenlucht, en net daarom is het belangrijk om te ventileren. Op die manier kan de kwaliteit van de binnenlucht immers worden verbeterd en kunnen verontreinigende stoffen (vocht, stof, enz.) worden afgevoerd. Om die redenen komen de regionale overheden tegemoet met premies voor de installatie van een ventilatiesysteem.

Premies en steunmaatregelen in het Vlaams Gewest

Het premiesysteem voor de renovatie van gebouwen in het Vlaamse Gewest wordt de BENO-pas genoemd. Om voor een premie in aanmerking te komen, moeten minimaal 3 energiebesparende maatregelen worden gecombineerd. Een ventilatie-installatie alleen komt niet in aanmerking voor een premie. In combinatie met andere renovaties om de energieprestaties van een gebouw te verbeteren, geeft ze wel recht op een premie.

Om voor de premie in aanmerking te komen, moet aan bepaalde criteria worden voldaan:

 • De premie geldt uitsluitend voor ventilatiesystemen met ten minste 75% warmteterugwinning en/of vraagsturing met een reductiefactor < 0,9
 • Er moet een installatiecertificaat worden ingevuld door de installateur
 • Een foto van de installatie en een kopie van de facturen moeten worden voorgelegd
 • Het rapport voor debietmeting van het ventilatiesysteem moet worden voorgelegd

Het ventilatiesysteem moet ook op het Fluvius-platform worden geregistreerd.

Het bedrag van de premie varieert naargelang van het type woning of appartement en het aantal uitgevoerde renovaties. Het varieert van € 650 tot € 4.750. Dit bedrag kan worden verhoogd afhankelijk van uw inkomen.

Premies en steunmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor renovatiewerken aan uw woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u RENOLUTION*-premies ontvangen. Wanneer u een ventilatie-oplossing installeert, kunt u aanspraak maken op deze premie.

*Sinds 1 januari 2022 zijn de RENOLUTION-premies de nieuwe naam van de fusie van de Energiepremie, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om in aanmerking te komen voor een premie voor de installatie van een ventilatiesysteem, moet u aan verschillende criteria voldoen:

 • De installatie moet worden uitgevoerd door een vakman
 • De installatie moet voldoen aan de EPB-vereisten
 • Het bedrag van de premie moet ten minste 250 euro bedragen, en mag niet meer dan 90% van de kosten van de uitgevoerde werken dekken.
 • U moet de premie aanvragen binnen de 12 maanden na voltooiing van uw werken.
 • De aanvraag moet worden ingediend via IRISbox, het elektronische loket van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest

Premies en steunmaatregelen in het Waals Gewest

Er zijn twee premiesystemen in het Waals Gewest, premies met energie-audit (sedert juni 2019), en premies zonder audit (sedert mei 2022). Ook bestaan er leningen tegen 0% rente.

Premies met energie-audit in het Waals Gewest

In het kader van een renovatie kent het Waals Gewest ‘huisvestingspremies’ toe. Om hiervan te kunnen genieten, moet een erkende auditeur de woning eerst onderwerpen aan een energie-audit. Hij zal u praktische tips geven voor de renovatie van uw woning. De audit wordt opgedeeld in verschillende pakketten met de uit te voeren werken. Zodra u de verschillende werken van een pakket hebt uitgevoerd, kunt u de premie aanvragen die geldt voor dit pakket. Nadat uw werken werden gecontroleerd, zal uw premie worden toegekend.

Voor een GMV-systeem C (Gecontroleerde Mechanische Ventilatie) schommelen de premies tussen 500 à 3.000 euro. Voor een GMV-systeem D (met warmteterugwinning) bedragen de premiesminimum 1.200 en maximum 7.200 euro. Het oorspronkelijke bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van uw inkomen.

Opgelet: niet alle ventilatiesystemen kunnen worden geplaatst. Ze moeten beantwoorden aan bepaalde criteria:

 • Alle informatie hierover vindt u in Bijlage C4 van het besluit van de Waalse regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen en bijlage C2 ‘Ventilatievoorzieningen in residentiële gebouwen’.
 • De ventilatiesystemen moeten uitgerust zijn met geluiddempende voorzieningen.
 • Voor een GMV-systeem D is een minimumrendement van 78% vereist volgens NBN EN 308, aangevuld met bijlage G van bijlage A1 ‘PER-methode’ van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen.

Premies zonder energie-audit in het Waals Gewest

Sedert mei 2022 vereenvoudigt het Waals Gewest de toekenning van bepaalde premies in het kader van een vereenvoudigde procedure. Een energie-audit is niet langer nodig als u werken voor een bedrag van minder dan 3.000 euro wilt uitvoeren. Om de premie te ontvangen, hoeft u enkel het aanvraagformulier naar de SPW Energie te sturen (vanaf 1 september 2022), en dit per post, e-mail of via het elektronische formulier.

Bedrag van de premies voor een ventilatiesysteem:

 • GMV-systeem C (per installatie): € 700
 • Gedeeltelijk GMV-systeem C (per toestel): € 200
 • Gedeeltelijk GMV-systeem D (per toestel): € 360

Net als bij de premies met audit kan het bedrag van de premie worden vermenigvuldigd, afhankelijk van uw inkomen. Het kan echter niet meer bedragen dan 80% van de kostprijs van uw werken.

Leningen tegen 0% voor renovatie in het Waals Gewest

Om renovatiewerkzaamheden aan uw woning te financieren, kan u genieten van een renteloze lening: het Rénopack. Deze lening wordt toegekend door de Société Wallonne du Crédit Social (SWCS). Het minimumbedrag van de lening bedraagt € 1 000 en het maximumbedrag € 60.000.

De installatie van een ventilatiesysteem kan worden gefinancierd met deze lening, in combinatie met een premie.

Om voor deze lening in aanmerking te komen, moet u het aanvraagformulier op de website van de SWCS invullen. Opgelet: u mag de werken niet opstarten voordat de lening werd toegekend.