Aldes, uw partner voor ventilatie

De verschillende ventilatiesystemen

Waarom is het belangrijk om een ventilatiesysteem te installeren tijdens een bouwproject?

Bij het renoveren van een huis of het ontwerpen van een gebouw wordt speciale aandacht besteed aan de schil (isolatie, ramen, deuren…), wat de luchtdichtheid van het huis verhoogt. Bij renovatie gaat men vaak voorbij aan het feit dat hierdoor de behoefte aan luchtverversing toeneemt. Indien niet aan deze behoefte wordt voldaan, kan dit gevolgen hebben zoals vochtigheid, geuren, ophoping van CO2, VOC’s of fijne deeltjes, die uiteindelijk gevolgen zullen hebben voor de gezondheid van de bewoners.

80

van problemen worden veroorzaakt door vocht
Tot 80% van de problemen in de gebouwschil wordt veroorzaakt door vocht (3).

39

slecht geventileerde woningen
39% van de Europese woningen is onvoldoende geventileerd (2)

22

22% van de huishoudens vervuild
22% van de Europese huishoudens heeft dagelijks te maken met vervuiling binnenshuis (1)

Wat zijn de ventilatiesystemen voor een huis of een appartement?

Om een huis of een appartement te ventileren, zijn er 4 verschillende ventilatiesystemen:

 • Systeem A: natuurlijke voeding en evacuatie;
 • Systeem B: mechanische toevoer en natuurlijke afvoer;
 • Systeem C: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;
 • Systeem D: mechanische toe- en afvoer.

De kosten van een ventilatiesysteem zijn afhankelijk van het soort ventilatie en de configuratie van de woning. Ook aan het onderhoud van het ventilatiesysteem moet aandacht worden besteed.

Systeem A: natuurlijke voeding en evacuatie

Systeme-ventilation-A

Dit ventilatiesysteem is heel eenvoudig. Het bestaat uit het plaatsen van regelbare openingen op de ramen om de lucht op natuurlijke wijze het huis binnen te laten komen, er is geen mechanische hulp nodig. De luchtstroom van deze roosters kan handmatig worden geregeld. De muffe lucht wordt afgevoerd via een verticaal kanaal in de badkamer of de keuken (natte ruimten).

Voordelen

 • Goedkoop
 • Gemakkelijk te installeren
 • Weinig onderhoud

Nadelen

 • De minst energie-efficiënte
 • Beperkte aanpassing
 • Niet alle systemen zijn akoestisch geïsoleerd
 • Thermisch ongemak

Systeem B: mechanische toevoer en natuurlijke afvoer

Systeme-ventilation-B

Een natuurlijke luchttoevoer is niet altijd mogelijk vanwege een lawaaierige omgeving, ruimten zonder ramen of omdat de te ventileren ruimte deel uitmaakt van een flatgebouw. In dit geval kan een mechanische toevoer van verse lucht worden overwogen.

De gecontroleerde toevoer van verse buitenlucht wordt in de woning verspreid door middel van een ventilator. De toevoer en circulatie van lucht vinden plaats zoals in systeem A.

Voordelen

 • Gecontroleerde toevoer van verse lucht
 • Interessante oplossing in een lawaaierige omgeving
 • Keuze van de plaats van de luchttoevoer

Nadelen

 • Energieverbruik van ventilatoren
 • Weinig controle over afzuigsnelheden

Systeem C: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

Systeme-ventilation-C

De buitenlucht wordt op natuurlijke wijze in de ruimten waar mensen verblijven gebracht door ventilatoren in de ramen of roosters in de gevels.

De muffe lucht wordt in de ruimten van het “service”-type mechanisch afgevoerd door middel van ventilatieroosters die zijn aangesloten op afvoerkanalen en één of meer afzuigventilatoren.

De lucht wordt op natuurlijke wijze tussen deze kamers vervoerd via gleuven onder deuren, of via roosters in deuren of binnenmuren.

Voordelen

 • Betere ventilatie dan met systeem A
 • Keuze van de plaats van de luchtafvoer

Nadelen

 • Duurder dan systeem A
 • Energieverbruik van de ventilator
 • Thermisch ongemak
 • Geluidsoverlast

Systeem D: mechanische toe- en afvoer

Systeme-ventilation-D

De buitenlucht wordt mechanisch toegevoerd naar de ruimten waar mensen verblijven via ventilatieopeningen die zijn aangesloten op kanalen waarin de verse lucht wordt geperst door een toevoerventilator.

De muffe lucht wordt in de ruimten van het “service”-type mechanisch afgevoerd door middel van ventilatieroosters die zijn aangesloten op afvoerkanalen en een afzuigventilator.

De lucht wordt op natuurlijke wijze tussen deze kamers vervoerd via gleuven onder deuren, of via roosters in deuren of binnenmuren.

Voordelen

 • Mogelijkheid tot warmteterugwinning uit de afvoerlucht (door middel van een warmtewisselaar)
 • De luchtstromen zijn in evenwicht
 • Filters reinigen de lucht (stof, pollen)
 • Keuze van de plaats voor luchttoevoer en -afvoer

Nadelen

 • Energieverbruik van ventilatoren
 • Vereist meer onderhoud dan andere systemen
 • Hogere installatiekosten

Wat zijn de soorten ventilatie?

Er zijn twee hoofdtypen ventilatie: zelfregulerende ventilatie en ventilatie op aanvraag (afhankelijk van vochtigheid, CO2, enz.) Afhankelijk van uw gewoonten en behoeften, verdient het de voorkeur een zelfregulerend of vochtigheidsgestuurd systeem te installeren

Ventilation simple flux auto - Zelfgestuurde C Systeem - Aldes EasyHOME Compact Auto situation

Kit-EasyHOME-Compact-Hygro-Premium-Aldes-situation1

Wat zijn de onderdelen van een ventilatiesysteem?

Ventilatie-units

In het geval van gecontroleerde mechanische ventilatie zijn één of meer ventilatoren nodig om de negatieve druk (afzuigsysteem), de positieve druk (insufflatiesysteem) of beide tegelijk (D-systeem) op te wekken.

Er zijn verschillende soorten ventilatoren: axiale, centrifugale of tangentiële. Ventilatoren kunnen aan de uiteinden worden geplaatst, buiten (b.v. dakventilator) of binnen het gebouw (b.v. geïntegreerd in een ventilatierooster). Zij kunnen zich ook in het midden van het netwerk bevinden (b.v. behuizing, kanaalventilator, enz.)

Buizen

De kanalen verbinden de ventilator met het gebouw en met de buitenwereld.

Deze kanalen kunnen flexibel, stijf of halfstijf zijn, van verschillende vorm (cilindrisch, rechthoekig, langwerpig,…), van verschillende doorsnede, in verschillende materialen.

De verschillende secties van de kanalen worden samengevoegd door middel van koppelingen (moffen, ellebogen) en kunnen componenten bevatten die een rol spelen bij het onderhoud (inspectieluiken, afsluitkleppen), bij de regeling (kleppen, inregelkleppen), bij de akoestische behandeling (geluidskleppen), bij de brandveiligheid (brandkleppen), enz.

Afzuigroosters

Aldes-ColorLINE-Situation1

Aan het einde van de kanalen, in de te bedienen ruimten, bevinden zich ventielen of roosters.

Luchtinlaten en -uitlaten

Afhankelijk van het type ventilatie wordt de verse lucht aangevoerd via roosters in de ramen of via een muur- of dakrooster via de ventilatie-eenheid. De muffe lucht wordt afgevoerd via een muurrooster of via een dakkap.

Heeft mijn ventilatieoplossing filters?

Aldes-filtres-filters

Een ventilatiesysteem C heeft geen filter in de ventilatie-eenheid. Soms hebben sommige luchtinlaten in de frames ze. Een ventilatiesysteem D heeft filters die de binnenkomende lucht filteren om gezonde lucht in huis te garanderen


(1) La Qualité de l’Air Intérieur en France, 2019, étude Netatmo.
(2) La Qualité de l’Air Intérieur en France, 2019, étude Netatmo.
(3) Bomberg, Brown, 1993; Ronald, 1994.