Aldes, uw partner voor ventilatie

De ventilatiesysteem C+ (vochtgestuurd)

Wat is een ventilatiesysteem C+?

Het vochtgestuurd ventilatiesysteem of ventilatiesysteem C+ met enkel debiet is een ventilatiesysteem dat in staat is de luchtverversing zowel in nieuwbouw als in renovatie te verzekeren. Het garandeert tegelijkertijd een gezonde lucht (eliminatie van de verontreinigende stoffen) en de duurzaamheid van het gebouw (afvoer van het vocht.

In het geval van een vochtgestuurde ventielatiesysteem wordt het ventilatiedebiet kamer per kamer aangepast aan de vochtigheidsgraad. De luchtverversing wordt zo dicht mogelijk bij de behoeften aangepast, waardoor het energieverbruik wordt geoptimaliseerd, of het nu voor de verwarming is (minder warme lucht afgezogen) of voor het elektrisch verbruik van de motor (minder krachtig).

ventilatiesysteem C+

Typen van vochtgestuurde ventilatiesystemen

Het vochtgestuurde ventilatiesysteem type A

Bij een vochtgestuurd ventilatiesysteem type A zijn de afzuigunits vochtgevoelig (de luchtinlaten zijn zelf instelbaar), d.w.z. ze regelen de luchtstroom in overeenstemming met de vochtigheidsgraad in de binnenlucht. Hierdoor kan de vochtigheid beter worden afgevoerd, vooral wanneer de badkamer of de keuken worden gebruikt. Integendeel, wanneer de lucht droog is (in de zomer of wanneer de woning niet bewoond is), zullen de luchtstromen en dus de verliezen verminderen. Het vochtgestuurd ventilatiesysteem type A wordt echter steeds minder gebruikt in woongebouwen, hij is inderdaad meer bedoeld voor tertiaire gebouwen.

Het vochtgestuurde ventilatiesysteem type B

Het vochtgestuurde ventilatiesysteem type B regelt de luchtstroom in overeenstemming met de vochtigheidsgraad binnenshuis (hygrometrie), zowel door de afzuigunits als de luchtinlaten. De laatste sluiten min of meer volgens de hygrometrie: zij zijn vochtgevoelig. Dit maakt een betere regeling mogelijk en dus een zo goed mogelijke afvoer van de vochtigheid en een beperking van de warmteverliezen door luchtverversing.

De Aldes producten voor een ventilatiesysteem C+

De ventilatiesysteem C+ van Aldes: EasyHOME compact hygro

Meer weten

De vochtgestuurde roorsters van Aldes : Bahia Curve

Aldes-Bahai-Curve-S-bouche-hygroreglable

Meer weten